Nieuws
Filter
  • U kunt op www.woningdossier.nl uw eigen woningdossier aanmaken (kosten: vijf euro). Het Woningdossier is een online en woninggebonden dossier, waarin automatisch een indicatief Energielabel staat vermeld, als het officiële Energielabel nog niet bekend is. Het is een 'onderhoudsboekje' voor uw huis waarin u kunt bijhouden wat u doet om uw woning zo energiezuinig mogelijk te maken. Daarnaast kunt u bekijken welke energiebesparende maatregelen voor uw woning het meest rendabel zijn. Het Woningdossier is een initiatief van Meer Met Minder.
  • Vanuit de gedachte 'samen weten we alles' heeft de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) het internetplatform duurzameburen.nlopgestart. Een aardig succes zo blijkt, want binnen enkele maanden hebben de deelnemers elkaar al meer dan 500 tips en adviezen verstrekt.

  • De derde landelijke Dag van de Duurzaamheid is dit jaar op vrijdag 11-11-11 gevierd. 
  • Eigenaren-bewoners die hun huis energiezuiniger maken, konden tot 31 december 2011 Rijkspremie Meer Met Minder aanvragen.  
  • Op 1 juli jongstleden heeft de gemeente Someren de “Subsidieverordening GPR Gebouw Nieuwbouwwoningen Gemeente Someren 2009” gepubliceerd. De subsidie wordt vanaf 1 augustus 2009 verstrekt voor alle nieuwbouwwoningen in de gehele gemeente, die gebouwd worden op kavels die door de gemeente vanaf die datum worden uitgegeven.