Nieuws

De gemeente Bladel heeft de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren vastgesteld. Deze is in werking getreden op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2018. De regeling is bedoeld om particulieren te stimuleren te investeren in duurzame en energiebesparende maatregelen. De subsidie duurzame energie is alleen bedoeld voor het treffen van maatregelen aan bestaande woningen. De volgende voorzieningen komen in aanmerking voor subsidie: vloerisolatie, muur-/gevelisolatie, dakisolatie, glasisolatie, zonnecellen, zonneboiler en een warmtepomp. Klik hier voor meer informatie.

Oktober 2016 gaat de bewustwordingscampagne ‘Ik woon zen’ van start. Met een prikkelende video, online campagne en website worden de voordelen van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) onder de aandacht gebracht bij de consument. Over vijf jaar is alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal of zelfs energieleverend. Een mooie kans. Niet alleen voor de bewoners en samenleving, maar ook voor de bouwer, de corporatie, de belegger en de projectontwikkelaar. Meer weten, kijk op www.ikwoonzen.nl.

Hoe je een tochtig jarendertighuis met een paar ingrepen veel beter isoleert? Buurtbegeleider Irmy van Paassen van Buurkracht nam de proef op de som in haar eigen huis. De maatregelen die ze nam, leverden meer comfort en een lagere energierekening op. En nog wat verrassende gevolgen. Lees hier de laatste column.

Buurtbegeleider Irmy van Paassen is met een duurzaamheidslening flink aan het klussen geslagen in eigen huis. Te beginnen met spouwmuurisolatie. Een paar weken later ging al het enkel glas uit de kozijnen en kwam daar hr++-glas voor in de plaats. Meer weten, kijk dan op de website van Buurkracht en lees hoe e.e.a. in zijn werk ging. 

 

19 juni 2016

Buurtbegeleider Irmy van Paassen wil haar eigen huis ook energiezuiniger maken. Met een nieuwe hr-ketel, dubbel glas en spouwmuurisolatie kan ze in één keer van energielabel G naar C. In haar vorige column vertelde ze dat de gemeente haar aanvraag voor een duurzaamheidslening had goedgekeurd. De uiteindelijke toekenning door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting leek nog maar een formaliteit. Leek, ja.

Lees meer...

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verzamelde in het programma "blok voor blok" drie jaar lang inzichten in het ‘vermarkten’ van energiebesparing in de bestaande bouw - in opdracht van het Ministerie

van Binnenlandse zaken.

Lees meer...

Ook in 2016 kun je gebruik maken van de ondersteuningsregeling voor lokale projecten.

Lees meer...

Irmy van Paassen vertelt hoe zij als buurtbegeleider bij Buurkracht ook over maatregelen in haar eigen huis uit 1933 is gaan nadenken. Daar hangt nog een oude ketel, overal zit enkel glas, en de vloer en muren zijn niet geïsoleerd. Brrr. Werk aan de winkel! Hoe pakt Irmy het aan?

Lees meer...

De gemeente Bergeijk heeft de “Subsidieregeling duurzame energie voor particulieren Bergeijk” vastgesteld. Deze treedt in werking op 1 januari 2016 en loopt tot 31 december 2018. Er is per jaar € 40.000,- beschikbaar.

Lees meer...