Subsidies

Voor het nemen van energiebesparende maatregelen in woningen bestaan op dit moment in je gemeente, naast de landelijke en regionale regelingen geen specifieke regelingen.